Збір та обробка персональних даних

Користуючись Інтернет-сайтом – www.tpu.ua Ви надаєте Згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних»

Наданням цієї згоди, відповідно до положень Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», Цивільного кодексу України Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕРМО ПРОДЖЕКТС УКРАЇНА» (Ідентифікаційний код 33736534), яке є власником та розпорядником Інтернет-сайту – www.tpu.ua, надається однозначна згода на збір та оброблення персональних даних, які надаються володільцями таких даних при використанні Інтернет-сайту – www.tpu.ua.

Під персональними даним володільця таких даних, в межах цієї Згоди, розуміється інформація та відомості про: Прізвище ім’я по батькові фізичної особи або найменування юридичної особі, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорту) фізичної особи або ідентифікаційний номер юридичної особи, місце проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи, засоби зв’язку, відомості щодо уповноважених осіб володільців персональних даних, відомості щодо банківських реквізитів, будь-яка інформація та відомості, що надаються володільцями персональних даних при використанні Інтернет-сайту – www.tpu.ua та оформленні ділових відносин (укладення договорів, замовлення Товарів, здійснення оплати, офіційного листування тощо) із Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕРМО ПРОДЖЕКТС УКРАЇНА» (Ідентифікаційний код 33736534).

Згода збір та оброблення персональних даних, які надаються володільцями таких даних при використанні Інтернет-сайту – www.tpu.ua Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРМО ПРОДЖЕКТС УКРАЇНА» (Ідентифікаційний код 33736534), включає в себе згоду на будь-які дії уповноважених осіб Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕРМО ПРОДЖЕКТС УКРАЇНА» (Ідентифікаційний код 33736534) на збирання, оброблення, аналіз, впорядкування, систематизацію, зберігання таких даних з виключною метою оформлення постачання Товарів та Послуг, укладення договорів поставки, виставлення рахунків-фактур, ведення та подання податкової, фінансової та іншої звітності, проведення аналізу попиту на Товари Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРМО ПРОДЖЕКТС УКРАЇНА».

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРМО ПРОДЖЕКТС УКРАЇНА» зобов’язується забезпечити конфіденційність, схоронність та збереження персональних даних, які передані (сталі відомі) в межах використання володільцями таких даних Інтернет-сайту – www.tpu.ua.

Розголошення персональних даних, відповідно до цієї Згоди, може здійснюватися виключно за згодою володільця таких персональних даних або у інших випадках передбачених чинним законодавством України.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРМО ПРОДЖЕКТС УКРАЇНА» не несе відповідальність за розголошення персональних даних, які передані (сталі відомі) в межах використання володільцями таких даних Інтернет-сайту – www.tpu.ua, якщо таке розголошення здійсненне відповідно до вимог чинного законодавства України (на вимогу компетентних органів та уповноважених осіб), такі дані стали публічним надбанням до їх втрати або розголошення, були отримані від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту,  були розголошені за згодою Користувача або якщо таке розголошення сталося внаслідок протиправних дій третіх осіб (протиправних дій з копіювання/викрадення баз даних, хакерських атак на база даних тощо), без вини Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРМО ПРОДЖЕКТС УКРАЇНА».