Менеджмент якості

Політика в області якості ТОВ «ТЕРМО ПРОДЖЕКТС УКРАЇНА»

Політика у сфері якості є вираженням прагнення підприємством ТОВ «ТЕРМО ПРОДЖЕКТС УКРАЇНА» досягти лідерства у сфері розробки, впровадження та виробництва кліматичної техніки.

Якість продукції та послуг, постійне їх покращення ми розглядаємо як головну умову довготривалої присутності на ринку, зміцнення економічного становища і подальшого розвитку ТОВ «ТЕРМО ПРОДЖЕКТС УКРАЇНА»

З метою досягнення цього керівництво ТОВ «ТЕРМО ПРОДЖЕКТС УКРАЇНА» одним із важливих стратегічних напрямків обрало створення та розвиток Системи менеджменту якості відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015, що розглядається як інструмент для забезпечення ідентифікації, управління та вдосконалення взаємопов’язаних бізнес-процесів і як наслідок – ефективного та якісного управління розробленням, впровадженням та виробництвом продукції та задоволення запитів і очікувань Споживачів.

Політика у сфері якості ґрунтується на участі кожного працівника у Системі менеджменту якості та спрямована на постійне її удосконалення.
Головним завданням у сфері якості є формулювання єдиних цілей і напрямів діяльності ТОВ «ТЕРМО ПРОДЖЕКТС УКРАЇНА», створення умов для повного залучення усього персоналу у процеси досягнення його стратегічних та поточних завдань, реалізація особистих якостей кожного співробітника.

Складові нашої мети:

  • — постійне покращення роботи персоналу;
  • — удосконалення виробництва та послуг;
  • — розвиток та удосконалення структури підприємства;
  • — підвищення технічного рівня технологічного обладнання, покращення його надійності та економічності;
  • — аналізування та вдосконалення Системи менеджменту якості.

Ця політика є основою для планування цілей, процесів покращення якості продукції та оцінювання результативності діяльності Системи менеджменту якості.

На виконання цих завдань керівництво ТОВ «ТЕРМО ПРОДЖЕКТС УКРАЇНА» бере на себе зобов’язання:

  • — діяти відповідно до норм чинного законодавства України, а також відповідно до нормативних вимог, прийнятих підприємством;
  • — постійно удосконалювати систему менеджменту якості.

Справжня Політика в області якості призначена для фокусування діяльності персоналу підприємства на основні цілі – задоволення запитів споживачів і забезпечення їх безумовної довіри, створення надійної, передбачуваної системи управління виробництвом і якістю продукції, зміцнення позицій підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках.