Загальні гарантійні умови

Загальні Гарантійні умови фірми ТОВ «ТЕРМО ПРОДЖЕКТС УКРАЇНА» (в подальшому «ТПУ»)

Умовою визнання гарантійних претензій відповідно наведеним нижче положенням є те, що використання та встановлення виробів проводилося у відповідності з діючими загальними інструкціями «ТПУ» по використанню, установці, а також рекомендаціями або вказівками «ТПУ» чи у відповідності з погодженим з «ТПУ» проектом. Гарантійне обслуговування забезпечується при наявності вірно заповненого гарантійного талону встановленого зразку. В протилежному випадку будь-які вимоги виключаються.

Протягом терміну гарантії «ТПУ» приймає на себе зобов‘язання відремонтувати або замінити на справні ті компоненти поставленого ним виробу, які, не дивлячись на належне поводження з цим виробом (на що повинно бути надано документальне свідоцтво) і на дотримання діючих інструкції по встановленню (наявності сертифікатів і допусків на виконання робіт) і експлуатації, стали наслідком дефектів вихідного матеріалу чи неналежного виготовлення повністю або в суттєвій частини непридатними для використання.

До гарантійних зобов‘язань відносяться заміна запасних частини та вузлів з встановленням терміну обмеженої гарантій за виключенням вартості робіт по демонтажу та вартості транспортних витрат.

«ТПУ» зобов‘язується надати сервісні послуги настільки швидко, як це можливо – безпосередньо чи через свого офіційного представника. Про ймовірну тривалость ремонту клієнта інформують до початку ремонту. Замінені непридатні деталі та компоненти клієнту не повертаються. Всі претензії, висунуті на будь-якій правовій основі до ТОВ «ТПУ», чи його законним представникам (авторизованим установникам) відносно відшкодування будь-яких інших збитків, наприклад, витрат на ремонтні роботи, зняття і нове встановлення обладнання, транспортних витрат, збитків третім особам, а також матеріальним об‘єктам, які не входять в комплект несправного виробу, виключені. Зміни, які вносяться фірмою «ТПУ» в конструкцію чи виконання виробів визначеної моделі, які були виконані після отримання замовлення у відношенні всього обладнання даної моделі, яка постачається, (які приводять до формальної невідповідності виробу, що постачається, замовленому) також не дають права на пред‘явлення гарантійних претензій.    

Гарантійні зобов‘язання втрачають свою силу, якщо комплектація виробу була змінена шляхом встановлення неоригінальних деталей та компонентів, а також не були дотримані діючи інструкції по встановленню та експлуатації. Обґрунтована сама по собі гарантійна претензія не приймається, якщо можливості її задоволення були суттєво обмежені внаслідок неналежного поводження з виробом або будь-які його зміни, наприклад, шляхом видалення частини деталей та компонентів.

Гарантійні зобов‘язання не розповсюджуються на вироби, які були встановлені і обслуговувалися в неавторизованих сервісах. Також гарантійному ремонту не належать вироби, які придбані за межами дилерської мережі «ТПУ». Гарантійні зобов‘язання дотримуються при наявності вірно заповненого Гарантійного талону «ТПУ». Гарантійні зобов‘язання не розповсюджуються на профілактичні роботи і технічне обслуговування. При втраті гарантійного талону дублікат не видається.

Гарантійні зобов‘язання розповсюджуються на всі компоненти виробу, які входять в комплект постачання, ідентифікаційний номер якого вказано в Гарантійному талоні відповідного виробу, а також на всі  компоненти, які вказано в графі «Додаткові  «компоненти» даного талону. На деталі що швидко зношуються та комплектуючі (Свічки розжарювання, лампи розжарюванні, теплові запобіжники або їх плавкі вставки, щітки, паливні помпи (насоси), фільтри пального, фільтри-осушувачі), природний знос, а також пошкодження, які виникли внаслідок некваліфікованого поводження з виробом, в тому числі використання палива, яке не відповідає вимогам ДСТУ, виключаються з гарантії.

«ТПУ» знімає з себе відповідальність за зміну стану або експлуатаційних властивостей виробів, які сталися внаслідок їх неналежного зберігання, екстремальних (за межами вказаними в технічних характеристиках допустимих діапазонів) кліматичних і інших впливів. Гарантія не розповсюджується на дефекти, які базуються на конструктивних помилках або виборі непридатного матеріалу, якщо Клієнт, не дивлячись на заперечення, наполягає на такій конструкції чи використанні такого матеріалу.

Умови або застереження відносно гарантійних зобов‘язань, які не відповідають поточним Гарантійним умовам або Загальним умовам продажу та постачання «ТПУ», незалежно від того, ким, коли і в якій формі вони встановлені, є недійсними. Претензії по гарантії беруться до уваги лише якщо вони заявлені в письмовій формі безпосередньо при виявленні з чітко сформульованою вимогою безоплатного усунення дефектів. Ремонт або заміна виробу не є приводом для подовження чи відновлення його гарантійного терміну.

Належне оформлення гарантійної претензії, виставленої у відповідності з наведеними вище положеннями, передбачає, що на адресу «ТПУ» відправлено гарантійний талон, заповнений установником виробу, разом з компонентами, на які подається рекламація; при цьому третій екземпляр цього гарантійного талону (контрольний талон) повинен бути відправлений «ТПУ» відразу після встановлення виробу але не пізніше 30 календарних днів після встановлення.

«ТПУ» висловлює готовність взяти на себе витрати по зняттю та встановленню виробу у відповідності з нормами проведення таких робіт, якщо не будуть порушені поточні Гарантійні умови, та якщо таке рішення «ТПУ», прийняте в кожному окремому випадку не буде розглядатись в подальшому як постійно діюче зобов‘язання. Умовою цього є також те, що вказані роботи будуть виконані в сертифікованому сервісі.

Процедура гарантійних звернень до ТОВ «ТЕРМО ПРОДЖЕКТС УКРАЇНА».

У випадку виявлення недоліків при експлуатації продукції Ви можете звернутись до:

  • — ТОВ «ТПУ»;
  • — Авторизованого сервісного центру «ТПУ» у Вашому регіоні;

 

Звернення щодо виявлених недоліків має бути надано не пізніше 30 днів з моменту виявлення дефекту.

Дефекти нульового кілометру не підпадають під гарантійні терміни, тому звернення має бути виконане до початку експлуатації продукції 

Для звернення Вам знадобляться:

  • — заповнений гарантійний талон на продукцію 
  • — копія видаткової накладної на продукцію та/або на послуги по монтажу продукції;
  • — детальний опис проблеми з якою Ви зіткнулися.

 

При зверненні до авторизованого сервісного центру «ТПУ» буде проведена повна діагностика та виявлення причин виявлених Вами недоліків. За результатами діагностики може бути виявлено:

  • — У випадку виявлення дефекту нульового кілометру, ТОВ «ТПУ» бере на себе зобов’язання виконати заміну дефектної частини в максимально короткий проміжок часу. Заміна виконується лише після отримання дефектної частини ТОВ «ТПУ». Витрати по транспортуванню дефектних частин бере на себе ТОВ «ТПУ» за умови попереднього погодження способу транспортування з ТОВ «ТПУ».
  • — У випадку, якщо по результатах діагностики виявлено, що Ваш випадок є гарантійним, то ТОВ «ТПУ» бере зобов‘язання виконати ремонт виробу в максимально стислий термін. При заміні запчастин та виконані ремонтних робот встановлюється гарантійний термін до 90 днів з дати виконання ремонтних робіт на виріб  в цілому але не більше загального гарантійного  терміну. У випадку якщо гарантійний термін на виріб спливає раніше, то гарантія встановлюється тільки на замінені запчастини.
  • — У випадку, якщо по результатах діагностики виявлено, що Ваш випадок не є гарантійним (сплив термін гарантійних зобов‘язань, порушені вимоги по монтажу, порушені умови експлуатації та т.ін.), Вам буде запропоновано виконання ремонту та орієнтовну вартість цього ремонту. При виконанні ремонту в авторизованому сервісному центрі ТОВ «ТПУ» на замінені частини та ремонтні роботи встановлюється гарантійний термін 12 місяців від дати виконання ремонту.